Zoekfilter

Filter op categorie

Filter op merk

Informatie

Wat te doen als u een product wilt retourneren:

U heeft een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. Het product kan alleen ongebruikt en,  indien mogelijk, in originele verpakking geretourneerd worden.
Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor uw rekening.

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

U kunt het product (in een zo oorspronkelijk mogelijke staat en onbeschadigd), indien mogelijk in originele verpakking, versturen naar het volgende adres:

 

VoordeligVitaal.nl

Carneooldijk 53

4706 EL Roosendaal

The Netherlands

 

U kunt het onderstaande modelformulier gebruiken voor retourneren.

Na ontvangst van het product zullen wij er voor zorg dragen dat u het aankoopbedrag binnen 14 dagen op uw bankrekening krijgt gestort.

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Niet of onvoldoende gefrankeerde pakketten worden door ons niet in ontvangst genomen.

 

Denkt u bij het retourneren van producten aan het volgende:

1. Breng VoordeligVitaal.nl vooraf per e-mail op de hoogte van uw retourzending. U kunt uw e-mail versturen via onze contact pagina

2. Vermeld in de e-mail uw naam, adres, bankrekeningnummer, de producten welke u retour stuurt en de reden waarom u de producten retour stuurt.

 

Aan het retourneren van producten zijn de volgende voorwaarden verbonden:

1. Zorgt u ervoor dat u het product met de originele verpakking retour stuurt;

2. Zorgt u ervoor dat de verpakking zoveel mogelijk onbeschadigd is;

3. Bederfelijke producten zijn uitgesloten van het wettelijk retourrecht!

 

Heeft u een klacht over een van onze producten? Graag contact via onze contact pagina.

Modelformulier voor herroeping

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

-          Aan:

VoordeligVitaal.nl

CARNEOOLDIJK 53, 4706 EL ROOSENDAAL       

 

-          Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

 

-          Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

 

-          [Naam consumenten(en)]

 

-          [Adres consument(en)]

 

-          [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.